2018 YKS-AYT Puan ve Sıralama Hesaplama-BİGA SINAV 286 316 47 77

TYT AYT
Tür
(40)
Sos
(20)
Mat
(40)
Fen
(20)
Mat
(40)
Fiz
(14)
Kim
(13)
Biy
(13)
Ede
(24)
Tar1
(10)
Coğ1
(6)
Tar2
(11)
Coğ2
(11)
Fel
(12)
Din
(6)
Dil
(80)
Doğru
Yanlış
Net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0