Eşit Ağırlık Grup Meslekler Genel MESLEK REHBERİ

Ekonomi

https://www.youtube.com/watch?v=Sh90YawqFTY

KAÇ NET YAPMAM GEREKİR ?

Kendi diploma notunuza göre bunu hesaplamak artık çok kolay

TIKLAYIN

TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALAMALARI

Son  4 yılın puan ve başarı sıralamaları ve diğer bir çok bilgiye hem yazılı hem görsel ulaşmak için

TIKLAYIN

BÖLÜM TANITIMI

Uluslararası kapsam ve düzeydeki derslerin yanı sıra, araştırma görevlileri tarafından yürütülen uygulama ve tartışmalar özel bir önem taşımaktadır. Program, teknolojik ilerlemenin ve küreselleşme sürecinin yarattığı gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini kapsamlı bir biçimde incelemektedir. Matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında yeterli bir altyapı sağlayan zorunlu ekonomi derslerinin yanında işletme, sosyoloji, tarih, siyaset bilimi gibi alanlardan geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır.Ekonomi programında öğrenciler, araştırma, sorgulama, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmek üzere çok sayıda proje ve ödev hazırlamaktadır.

PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER

Matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında yeterli bir altyapı sağlayan zorunlu ekonomi derslerinin yanında işletme, sosyoloji, tarih ve siyaset bilimi gibi alanlardan geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Ekonomiye Giriş, Ekonomistler için Matematik, Sosyal Sorunlar ve Eleştirel Düşünce, Akademik Beceri Odaklı İngilizce, Türk Dili, İşletme Yönetiminin İlkeleri, Mikroekonomi, Muhasebeye Giriş, Hukukun Temel İlkeleri, Türk Devrim Tarihi, Finans, Siyaset Bilimine Giriş, Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Gelişmesi, Güncel Ekonomik Konular: Türkiye ve Dünya, Ekonomi Atölyesi, Çevre Ekonomisi, Sanat ve Kültür Ekonomisi, Spor Ekonomisi, Kamu Maliyesi, İleri Mikroekonomi, Uygulamalı Ekonometri, Enerji Ekonomisi, Makroekonomik Göstergeler, Medyada Ekonomi, Endüstri Ekonomisi, Türkiye’de Bankacılık ve Finansal Sistem, Çalışma Ekonomisi, Para ve Bankacılık, Otomotiv Ekonomisi, Ekonomi Politik, İktisadi Kalkınma, Dünya Ekonomisi, Para ve Bankacılık

GEREKEN NİTELİKLER

Matematik ağırlıklı bir bölüm olduğu için matematik ve istatistik derslerine karşı ilgisi olan öğrenciler daha çok tercih edebilir.

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI ÜNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

Ekonomist.

Ekonomi mezunları gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe çok farklı alanlarda çalışabilmektedir. Ekonomi programı mezunlarının aldıkları öğrenim, hem küçük ve orta boy işletmelerde hem büyük işletmelerde hem de çokuluslu büyük şirketlerde başarılı olmalarına olanak vermektedir.
Ekonomi mezunlarının iş alanlarından bazıları şunlardır: Finans Sektörü ( bankacılık, sigortacılık, menkul değerler, vs) ve denetim/danışmanlık şirketleri, dış ticaret şirketleri, perakende sektörü, ulaştırma/lojistik sektörü, haberleşme/iletişim sektörü, medya/reklemcılık sektörü, ekonomi yönetimi kurumları ve bağımsız kurumlar, AB, BM, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar yerel idareler ve sivil toplum kuruluşları.

ÇİFT ANADAL/YANDAL

Çift anadal: Eğitim gördükleri programda almış oldukları derslerin tümünden başarılı olarak, başarı sıralamasında ilk 20’lik dilimde yer alan ve genel not ortalamaları 4.00 üzerinden an az 3.00 olan öğrenciler, ilgili fakültelerce uygun görüldüğü takdirde aynı anda iki lisans programına devam ederek, mezuniyetleri sırasında iki ayrı lisans diploması alabilirler.
Yandal: Öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programı dışında bir programdan, fakültenin yönetim kurulu tarafından belirlenen ve akademik kurul tarafından onaylanan minimum 12 ders ve 36 kredi almak suretiyle yandal öğrenimi görebilirler. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.60 olduğu takdirde, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında yandal için başvurabilirler.

DGS İLE ÖĞRENCİ ALIYOR MU ?

DGS Kılavuzu’na göre Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Borsa ve Finans, Dış Ticaret, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Emtia Borsası, Enerji Tesisleri İşletmeciliği, İthalat-İhracat, Maliye / Maliye-Meslek Y.O.-Gümrük İşletme, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Para ve Sermaye Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi önlisans programları mezunları Ekonomi lisans programına dikey geçiş yapabilir.

Benzer Haberler

2019 Yaklaşık Sıralamalar

admin

Kimya Mühendisliği

admin

Geomatik Mühendisliği

admin

Yorum Yap