Genel MESLEK REHBERİ Sayısal Grup Meslekler

Şehir ve Bölge Planlama

KAÇ NET YAPMAM GEREKİR ?

Kendi diploma notunuza göre bunu hesaplamak artık çok kolay

TIKLAYIN

TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALAMALARI

Son  4 yılın puan ve başarı sıralamaları ve diğer bir çok bilgiye hem yazılı hem görsel ulaşmak için

TIKLAYIN

BÖLÜM TANITIMI

Şehir ve Bölge Planlama bölümü, şehir planlama ile ilgili olup, alanın ekonomik olanaklara, insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlaması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar. Ülkemizde şehir plancılarının çoğunluğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadır. Serbest çalışan şehir plancılığı yeni bir meslektir. Bu nedenle şehir plancıları gerek kamu kesiminde, gerek özel kesimde kolayca ve oldukça doyurucu ücretlerle iş bulabilmektedirler. 

PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER

Şehir ve Bölge Planlaması bölümün uygulamalı bir öğretim sistemine dayanmaktadır. Ders programında teorik derslerin yanında uygulamalı öğretimin yapıldığı proje dersleri bulunmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde okuyan öğrenciler dört farklı grupta yer alan dersleri almaktadırlar.

Bunlar, Temel Bilimler (örneğin, Matematik, İstatistik, Ekonomi vb.), Temel Mühendislik (Bilgisayar, Şehir ve Çevre Mühendisliği, vb.), İnsan ve Toplum Bilimleri (Sosyoloji, Felsefe, Bilim Tarihi, Antropoloji, Sanat vb) ve Mesleki Teknik dersleridir.

Mesleki Teknik kategorisindeki dersler mesleki dersler olup bölümdeki derslerin ağırlığını bu gruptakiler oluşturmaktadır. Bu gruptaki derslere örnek olarak, Planlama Kuramı Teknikleri, Arazi Kullanım Planlaması, Konut ve Yöre Planlaması, Ulaşım Planlaması, Fiziksel Çevre Kontrolü, Mimarlık Bilgisi, Metropoliten Planlama vb. dersler verilebilir.

Bu derslerin çoğunluğu teorik dersler olup, uygulamalı dersler olarak “Proje” dersleri bulunmaktadır. Her yarıyılda bir proje dersi olmak üzere bitirme projesi dahil 8 proje dersi bulunmaktadır.

GEREKEN NİTELİKLER

Şehir ve bölge planlama bölümlerine girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih gibi derslerde başarılı olmak gerekir. Ayrıca kişinin mimarlar için gerekli diğer niteliklere de sahip olması çalışma hayatında başarısını artırır. 

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI ÜNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

Şehir ve bölge planlama programından mezun olanlar “Şehir Plancısı” ünvanını alırlar. Şehir plancısı şehirde konut, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. gereksinimler için arazinin nasıl kullanılacağına, binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanması ile ilgilenir, sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak şehirlerin gelişmesi için gerekli mekân düzenlemesini en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır. Bunun için şehir plancısı, doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı ve şehrin mekân yapısı arasında var olan ya da olması gereken karşılıklı ilişkileri dikkate alır. Şehrin fiziksel, sosyo-ekonomik ve demografik (nüfus) durumunu inceler, geleceğe ilişkin tahminler yapar. Şehir plancısının, bir kentin planının hazırlanması ve planın uygulanması aşamalarında, sosyal mühendislik ve yönetim bilimlerinden çok sayıda uzmanla birarada çalışması gerekmektedir. Kentin gelişimi ve biçimi ile ilgili kararları şehir plancısı verirken; örneğin, alt yapı ile ilgili uygulamalarda çevre mühendisleriyle, açık alan düzenlemeleri ile ilgili konularda peyzaj mimarlarıyla işbirliğine gerek duyulmaktadır. 

Ülkemizde şehir plancılarının çoğunluğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadırlar. Serbest çalışan şehir plancıları, İller Bankası tarafından ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler. Ülkemizde şehir plancılığı yeni bir meslektir. Bu nedenle şehir plancıları gerek kamu kesiminde gerek özel kesimde kolay ve oldukça doyurucu ücretli iş bulabilmektedirler.

ZORUNLU STAJ VAR MI ?

Toplamda 72 gün süren 3 tane zorunlu staj bulunmaktadır.

Erasmus / Farabi / Mevlana

 Erasmus programına katılabilirler.

DGS İLE ÖĞRENCİ ALIYOR MU ?

Bina Koruma ve Yenileme, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eser Koruma, Harita ve Kadastro Harita-Kadastro /Harita Kadastro, Mimari Restorasyon, Mimarlık Teknolojisi, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon bölümlerinden Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alıyor.

Benzer Haberler

Matematik Dersine Nasıl Çalışmalıyım ?

admin

Psikoloji Tanıtımı

admin

Reklamcılık Yerleştirme İstatistikleri 2019

admin

Yorum Yap