Genel MESLEK REHBERİ Sayısal Grup Meslekler

Gıda Mühendisliği Tanıtımı

BÖLÜM TANITIMI

Gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik olarak korunması, artıklarından yeni besinler oluşturulması, hammaddelerinden çok yönlü yararlanılması, böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar. Tarım, Orman, Sağlık, Maliye ve Gümrük, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak çalışılabilir.

Gıda mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Gıda mühendisliği bölümünün dalları ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir.

Gıda Bilimi: Gıdaların kimyası, biyokimya, enzim bilimi, gıda mikrobiyolojisi, kalite kontrolü vb. konularla ilgilidir.

Gıda Teknolojisi: Gıda mühendisliği temel işlemleri, tüm bitkisel ve hayvansal gıdaların işlenmesi ve biyoteknoloji konuları ile ilgilidir.

PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER

Gıda mühendisliği bölümlerinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk ıllarında matematik, fizik, kimya ağırlıklı dersler ile birlikte ekonomi ve temel mühendislik dersleri okutulmakta, eğitim ilerledikçe gıda mühendisliği alanına özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır.Süt Ürünleri Teknolojisi, Hazır Yemek Teknolojisi, Gıda Yan Ürünleri, Gıdalarda Yeni Muhafaza Teknikleri, Et Bilimi ve Teknolojisi, Hububat Teknolojisi,Tasarım, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Gıda Güvenliği, Fermantasyon Teknolojisi, Proses Kontrol, Toksikoloji, Yağ Teknolojisi, Meyve Sebze İşleme Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Gıda ve Halk Sağlığı, Yeni Ürün Geliştirme, Moleküler Biyoloji, Gıdalarda Reaksiyon Kinetiği, Enstrümantal Analiz, Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Biyokimyası, Gıda Mühendisliğinde Gıda Biyoteknolojisi, Enzim Bilimi, Özel Gıdalar, Gıda Lojistiği, İstatistiksel Kalite Kontrolü, Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi, Gıda Mühendisliği Gıda Kalite Kontrol Mevzuat, Gıda Ambalajlama, Bilgisayarlı Çizim Teknikleri, İşletme, Beslenme, Gıda Mikrobiyolojisi, İstatistiksel Yöntemler, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Gıda Kimyası, Kalite Yönetimi, Ekonomi, Laboratuvar Tekniği, Genel Mikrobiyoloji, Diferansiyel Denklemler, Analitik Kimya, Madde Enerji Denklikleri, Teknik Resim.

GEREKEN NİTELİKLER

Gıda mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip; matematik, biyoloji, fizik ve özellikle kimya ve ekonomi ile ilgili olması gerekir. Ayrıca, gıda mühendisliği temelde disiplinlerarası bir yapı gösterdiğinden bu bölümü tercih eden kişilerin okumayı seven, araştırmaya yönelik çalışmalar yapabilecek, sürekli çalışmayı göze alabilecek ve yenilikleri izleyebilecek bir yapıda olmaları ve olumlu insan ilişkileri kurabilmeleri beklenir.

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI ÜNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

Gıda mühendisliği bölümünü bitirenlere, “Gıda Mühendisi” ünvanı verilmektedir. Gıda mühendisliği esas itibariyle bir üretici mühendislik dalıdır. Gıda üretiminde ve işletmede çalışanlar, bizzat üretimi denetler ve karşılaşılan sorunların giderilmesi ile uğraşırlar; kalite kontrol dalında ise işletmele r bünyesindeki ünitelerde ara aşamalarda işlenmiş madde kontrollerini yaparlar, tüketime sunulmuş gıdaların denetimi ile ilgilenirler.

Gıda mühendisliği bölümü mezunları, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık, Maliye ve Gümrük; Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler. Gıda mühendisleri, özel, (et, süt vb.) konularda uzmanlaşmış gıda teknologlarından farklı olarak yukarıda belirtilen ünvanlarla kendi mühendislik alanlarının tümünü kapsayan konularda çalışabilirler. Gıda mühendisliği yeni gelişmekte olan bir alan olduğu için bu bölüm mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

ZORUNLU STAJI VAR MI ?

Gıda Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf da laboratuvar ve üçüncü sınıf da işletme stajı olmak üzere iki adet zorunlu staj vardır. Her stajın süresi 20 gün olup toplam 40 gün staj yapılması gerekmektedir.

Erasmus / Farabi / Mevlana

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler. 

ÇİFT ANADAL/YANDAL

Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri not ortalaması gibi gerekli yeterlilikleri karşılayabildikleri takdirde, her sene fakülte senatosu tarafından açıklanan diğer mühendislik dallarında da (çevre mühendisliği vb.) yandal ve çift anadal yapabilmektedirler.

DGS İLE ÖĞRENCİ ALIYOR MU ?

2017 DGS Kılavuzu’na göre Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi, Antep Fıstığı, Tarımı ve Teknolojisi, Değirmencilik, Ekmekçilik, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği, Et Endüstrisi, Et ve Ürünleri Teknolojisi, Kesim ve Et / Kesim ve Et Endüstrisi, Fermantasyon / Fermantasyon Teknikerliği, Fermante Ürünler, Gıda Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol/Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Teknikerliği, Hasat Sonrası Teknolojisi, Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi, Kültür Balıkçılığı, Mantarcılık, Meyve-Sebze İşleme, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Süt ve Ürünleri, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Şarap Üretim Teknolojisi, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Şeker Teknolojisi, Tarım, Tarımsal Laboratuvar, Un Üretim Teknolojisi, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi, Yağ Endüstrisi önlisans programları mezunları Gıda Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilir.

Benzer Haberler

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

admin

20000-30000 Arasındaki Bölümler İçin Kontenjan Değişim Etkisi

admin

YKS Öncesi-Bu Hatalara Prim Tanımayın

admin

Yorum Yap