Eşit Ağırlık Grup Meslekler Genel MESLEK REHBERİ

Hukuk Fakültesi Tanıtımı

BÖLÜM TANITIMI

Bölümün amacı hukuk öğretiminde geleneği sürdürmek, ancak yenilikçiliği de güçlü bir şekilde geliştirip uygulayarak mezunlarına farklı meslek ve sektörlerde faaliyetlerini sürdürecek bilgi ve yeteneği kazandırmaktır.

Bu amaca yönelik olarak, yeni hukuk öğretimi yöntemleri ve teknikleri kullanılmakta (Hukuk Kliniği, e-Hukuk uygulamaları, hukuki davranışı ölçmeye yönelik sosyal araştırmalar, farazi mahkeme (moot court) dersleri) ve Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını tartışmaya açık, öğrencilerin aktif olarak katıldığı, akademik bakımdan şeffaf ve ölçülebilir bir hukuk öğretimi modeli uygulanmaktadır.

PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER

Fakültenin müfredatı zorunlu dersler, genel eğitime yönelik ve serbest seçimlik dersler ile hukuk seçimlik derslerinden oluşmaktadır. Tamamlanması gerekli müfredatın yüzde 75’i zorunlu, yüzde 25’i seçimlik derslerdir.

Müfredat kapsamında geleneksel hukuk öğretiminde hemen hemen tüm hukuk fakültelerinde verilen Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Eşya Hukuku, Devlet Kuramı gibi dersler yanında, günümüz hukuk uygulaması bakımından önem taşıyan İnsan Hakları Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Hak Kuramı, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Veri İletimi Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Medya ve İletişim Hukuku gibi dersler de zorunlu ve seçimlik olarak alınmaktadır.

GEREKEN NİTELİKLER

Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI ÜNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle “Hakim”, “Savcı” ve “Avukat” ünvanları ile çalışmaktadırlar

Hukuk bürolarında avukat olarak, banka ve sınai-ticari kuruluşların hukuk bölümlerinde müşavir olarak, bağımsız hukuk danışmanı veya kendi hukuk bürolarında avukat olarak çalışılabilir.

Ayrıca banka ve sınai-ticari kuruluşların denetim departmanlarında çeşitli pozisyonlarda; yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde, farklı alanlara yönelik sivil toplum örgütlerinde ve uluslararası kurumlarda hukukçu, yönetici veya danışman olarak çalışma olanağına sahip olurlar.

ZORUNLU STAJI VAR MI ?

Öğretim sırasında zorunlu staj yoktur. Ancak avukatlık mesleğine kabul için bir yıl, savcılık ve hakimlik mesleklerine kabul içinse iki yıllık staj vardır.

Erasmus / Farabi / Mevlana

Erasmus programına katılabilirler.

ÇİFT ANADAL / YANDAL

Öğrenciler, ilgili bölümlerce aranan kabul koşullarını gerçekleştirmeleri halinde sosyal bilimler kapsamındaki tüm dallarda, yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinde yandal ve çift anadal yapabilmektedir.

DGS İLE ÖĞRENCİ ALIYOR MU ?

2017 DGS Kılavuzu’na göre Adalet / Adalet (AÖF), Adalet Meslek Eğitimi (AÖF), Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programları mezunları Hukuk lisans programına dikey geçiş yapabilir.

Benzer Haberler

Reklamcılık

admin

YKS Öncesi-Bu Hatalara Prim Tanımayın

admin

Son 3 Yılın Yığınsal Kıyaslama Tabloları

admin

Yorum Yap