Genel MESLEK REHBERİ Sayısal Grup Meslekler

Hemşirelik Fakültesi Tanıtımı

BÖLÜM TANITIMI

Hemşirelik Bölümü’nün hedefi toplumun sağlık ile ilgili temel sorunlarını göz önüne alarak sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin sağlık kuruluşları bünyesinde veya dışında her türlü hemşirelik gereksinimini belirleyecek; bakımını planlayacak, uygulayacak ve takip edecek; koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik her türlü sağlık hizmetinin uygulanmasında sağlık ekibinin diğer elemanları ile koordineli olarak çalışabilecek hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik öğrencilerinin geleceğe yönelik gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında belli sağlık bakım alanlarında çalışması ve araştırılmalarda yer alması hedeflenir. Hemşirelik bölümünün dördüncü yılı (son iki yarıyıl) intern dönemi içerir. İntern programı ile öğrencilere dünyada ve ülkemizde en fazla ihtiyaç duyulan özellikli hemşirelik alanlarında kendilerini geliştirecek uygulama yapmaları sağlanır.

PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER

Fizyoloji, Psikoloji, Anatomi, Sağlık Bilimleri, Hemşireliğe Giriş, Pataloji, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon, Farmakoloji, Cerrahi Hastalıklar, Epidemiyoloji, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Biyokimya, Sağlık Bilimlerinde Etik, Halk Sağılığı Hemşireliği alınan dersler arasında yer alıyor.

GEREKEN NİTELİKLER

Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten doyum sağlayan kimseler olmaları ve mesleği sevmeleri gerekir.

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI ÜNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

Hemşirelik programını tamamlayanlara “Uzman Hemşire” ünvanı verilir. Uzman hemşireler, tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Tedavi edici hizmet alanında hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak ele alır ve bakım verir. Bu bakımı verirken solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku,dinlenme, uygun giyim, beden ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, hasta için öngörülen tedavileri uygular, takip eder, hastayı gözler, yazılı rapor tutar. Hemşire ayrıca, polikliniklerde hastanın muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur, hastaya açıklayıc ı bilgi verir, ameliyathanede, fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını yapar. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık eğitiminin verilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiksel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır. Endüstri, iş ve okul sağlığı programlarında sürekli kontrol ve tedavide yardımcı olur, sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapar.

ZORUNLU STAJI VARMI ?

Uygulamalı derslerin klinik uygulama süreleri ilk üç yıl haftada iki gündür. Ek olarak, ikinci ve üçüncü eğitim­öğretim yılı sonunda toplam 10 günden oluşan iki haftalık “Yaz Klinik Uygulama” (yaz stajı) mevcuttur. Son yıl ise öğrenciler haftada dört gün süresince intern programı kapsamında dünyada ve ülkemizde en fazla ihtiyaç duyulan hemşirelik branşları olan Kanser Hemşireliği, Yenidoğan ve Yoğun Bakım Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği ve Acil Hemşireliği gibi alanlarda bir yıl süresince uygulama yaparak profesyonel hemşireliğe hazırlanırlar.

Erasmus / Farabi / Mevlana

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler. 

ÇİFT ANADAL/YANDAL

Üniversite senatosunun kararı ile yandal ve çiftanadal programları açılır. 

Benzer Haberler

Bölüm Mezun Sayısı Çok Biz Ne Yapacağız

admin

Reklamcılık Yerleştirme İstatistikleri 2019

admin

Enerji Sistemleri Mühendisliği

admin

Yorum Yap